Bilaga
Startsida Jägaren Jakten Djuren Nytt

Bilaga 1


Definitioner

I denna bilaga förstås med

gränsälvsområdet: Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa
utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område
på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand,

inlandsområde: allt område på större avstånd från salt eller
bräckt vatten än 500 meter,

kustområde: allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom
500 meter från sådant vatten.Allmänna jakttider


Slag av vilt            Område                  Jakttid
 


1)
Hare                    Gotlands län            den 1 okt.-den 15 feb.

                        Jönköpings län          den 1 sept.-den 15 feb.

                        Kronobergs län
                        Kalmar län: länet utom
                        Öland                   (fälthare), den 1 sept.-
                                                den 28 (29) feb.
                                                (skogshare)
                        Västra Götalands län

                        Kalmar län: Öland       den 1 sept.-den 31 jan.

                        Blekinge län            den 1 sept.-den 15 feb.
                        Skåne län
                        Hallands län

                        Övriga delar av landet  den 1 sept.-den 28 (29) feb.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 3 och 4.

2)

Bäver                   Dalarnas län
                        Gävleborgs län
                        Västernorrlands län
                        Jämtlands län
                        Västerbottens län
                        Norrbottens län         den 1 okt.-den 15 maj

                        Övriga delar av landet  den 1 okt.-den 10 maj

3)
Rödräv                  Blekinge län
                        Skåne län
                        Hallands län            den 1 aug.-den 28 (29) feb.

                        Värmlands län           den 1 aug.-den 31 mars
                        Örebro län
                        Dalarnas län
                        Gävleborgs län

                        Västernorrlands län     den 1 aug.-den 15 april
                        Jämtlands län
                        Västerbottens län
                        Norrbottens län

                        Övriga delar av landet  den 1 aug.-den 15 mars

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 8, 9 och 17.

4)
Iller                   Hela landet             den 1 sept.-28 (29) feb.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 17.

5)
Mård                    Värmlands län           den 1 sept.-den 31 mars
                        Dalarnas län
                        Gävleborgs län
                        Västernorrlands län
                        Jämtlands län
                        Västerbottens län
                        Norrbottens län

                        Övriga delar av landet
                        utom Gotlands län       den 1 nov.-den 28 (29) feb.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 17.

6)
Grävling                Hela landet             den 1 aug.-den 15 feb.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 8, 10 och 17.

7)
Vildsvin
utom sugga
som åtföljs av
årsungar                Hela landet             den 16 april-den 15 feb.

Vildsvin
- årsunge               Hela landet             den 1 juli-den 30 juni

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.

8)
Dovhjort                Hela landet             den 1 okt.-den 20 okt.
                                                och den 16 nov.-den
                                                28 (29) feb. (alla djur)

Dovhjort -
hornbärande
djur, endast
smyg- och
vaktjakt                Hela landet             den 1 sept.-den 30 sept.

9)
Kronhjort               Skåne län               andra måndagen i okt.-den
                                                31 jan.

Kronhjort,
årskalv                 Hela landet
                        utom Skåne län          den 16 aug.-fram till den
                                                andra måndagen i okt. (en-
                                                bart smyg- eller vaktjakt)
                                                och den 1 jan.-den 31 jan.

Jakt i kronhjortsområde och kronhjortsskötselområde, se bilaga 3.

10)
Rådjur                  Hela landet utom
                        Västernorrlands,
                        Jämtlands,
                        Västerbottens och
                        Norrbottens län         den 1 okt.- den 31 dec.

                        Övriga delar av
                        landet                  den 1 okt.-den 31 jan.

Rådjur - hornbärande
djur, endast smyg-
och vaktjakt            Uppsala län
                        Västmanlands län
                        Gävleborgs län
                        Västernorrlands län
                        Västerbottens län:
                        Nordmalings och
                        Umeå kommuner           den 1 maj-den 15 juni

                        Hela landet             den 16 aug.-den 30 sept.

Rådjur - kid, endast
smyg och vaktjakt       Hela landet utom
                        Västernorrlands, Jämt-
                        lands, Västerbottens
                        och Norrbottens län     den 1 sept.-den 30 sept.

11)
Sädgås                  Blekinge län
                        Skåne län               dagligen före kl. 11.00
                                                under tiden den 1 okt.-
                                                den 31 dec.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 12 och 13.

12)
Bläsgås                 Skåne län               dagligen före kl. 11.00
                                                under tiden den 1 okt.
                                                -den 31 dec.

13)
Grågås                  Gotlands län:
                        huvudön och Fårö        den 20 juli-den 15 sept.

                        Norrbottens län:
                        gränsälvsområdet        den 20 aug. kl. 11.00-
                                                den 15 sept.

                        Norrbottens län:
                        kustområdet             den 21 aug.-den 15 sept.

                        Hela landet utom
                        Gotlands län
                        Dalarnas län
                        Gävleborgs län
                        Västernorrlands län
                        Jämtlands län
                        Västerbottens län
                        Norrbottens län         den 11 aug.-den 31 okt.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 14.

14)
Kanadagås               Blekinge län
                        Skåne län
                        Hallands län            den 11 aug.-den 30 sept.
                                                och dagligen före kl.
                                                11.00 under tiden den
                                                1 okt.-den 31 dec.

                        Gävleborgs län
                        Västernorrlands län
                        Jämtlands län
                        Västerbottens län
                        Norrbottens län: länet
                        utom gränsälvsområdet   den 25 aug.-den 31 dec.

                        Norrbottens län:
                        gränsälvsområdet        den 20 aug. kl. 11.00-den
                                                31 dec.

                        Övriga delar av landet  den 11 aug.-den 31 dec.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 15.


15)
Gräsand, kricka,
och bläsand             Gotlands län
                        Blekinge län
                        Skåne län               den 21 aug.-den 31 dec.

                        Dalarnas län
                        Gävleborgs län
                        Västernorrlands län
                        Jämtlands län
                        Västerbottens län
                        Norrbottens län: länet
                        utom gränsälvsområdet   den 25 aug.-den 30 nov.

                        Norrbottens län:
                        gränsälvsområdet        den 20 aug. kl. 11.00-den 30 nov.

                        Övriga delar av landet  den 21 aug.-den 30 nov.

16)
Alfågel,
sjöorre,
knipa,
och storskrake
                        Gävleborgs,
                        Västernorrlands och
                        Västerbottens län:
                        inlandsområdena
                        nedanför odlingsgränsen:
                        Dalarnas län
                        Jämtlands län:
                        utanför renbetesfjällen
                        Norrbottens län:
                        inlandsområdet nedanför
                        odlingsgränsen utom
                        gränsälvsområdet        den 25 aug.-den 30 nov.

                        Norrbottens län:
                        gränsälvsområdet        den 20 aug. kl. 11.00-den
                                                30 nov.

                        Gävleborgs, Väster-
                        norrlands och Väster-
                        bottens län samt
                        Norrbottens län utom
                        gränsälvsområdet:
                        kustområdena            den 25 aug.-den 31 jan.

                        Övriga län:
                        inlandsområdena         den 21 aug.-den 30 nov.

                        Övriga delar av landet:
                        kustområdena            den 21 aug.-den 31 jan.

17)
Vigg och ejder          Gävleborgs, Väster-
                        norrlands och
                        Västerbottens län:
                        inlandsområdena
                        Dalarnas län
                        Jämtlands län
                        Norrbottens län:
                        inlandsområdet utom
                        gränsälvsområdet        den 25 aug.-den 30 nov.

                        Norrbottens län:
                        gränsälvsområdet        den 20 aug. kl. 11.00-den
                                                30 nov.

                        Övriga delar av landet:
                        inlandsområdena         den 21 aug.-den 30 nov.

                        Hela landet:
                        kustområdena
                        utom gränsälvs-
                        området                 den 1 sept.-den 31 jan.

18)
Svärta och småskrake    Gävleborgs,
                        Västernorrlands och
                        Västerbottens län:
                        inlandsområdena
                        Dalarnas län
                        Jämtlands län
                        Norrbottens län:
                        inlandsområdet utom
                        gränsälvsområdet        den 25 aug.-den 30 nov.

                        Norrbottens län:
                        gränsälvsområdet        den 20 aug. kl. 11.00-den
                                                30 nov.

                        Övriga delar av
                        landet:
                        inlandsområdena         den 21 aug.-den 30 nov.

                        Hela landet:
                        kustområdena utom
                        gränsälvsområdet        den 1 okt.-den 31 dec.

19)
Dalripa och fjällripa   Dalarnas län:
                        Älvdalens kommun
                        Jämtlands län           den 25 aug.-den 28 (29) feb.

                        Dalarnas län:
                        övriga delar av länet
                        Värmlands län
                        Gävleborgs län
                        Västernorrlands län     den 25 aug.-den 15 nov.

                        Västerbottens och
                        Norrbottens län:
                        ovanför lappmarks-
                        gränsen                 den 25 aug.-den 15 mars

                        Västerbottens och
                        Norrbottens län:
                        nedanför lappmarks-
                        gränsen                 den 25 aug.-den 31 jan.

20)
Järpe, orre och tjäder  Östergötlands län
                        Jönköpings län
                        Kronobergs län
                        Kalmar län              den 25 aug.-den 30 sept.

                        Blekinge län
                        Hallands län
                        Västra Götalands län

                        Övriga delar av landet
                        utom Gotlands
                        och Skåne län           den 25 aug.-den 15 nov.

21)
Orrtupp och
tjädertupp              Östergötlands län
                        Jönköpings län
                        Kronobergs län
                        Kalmar län
                        Blekinge län
                        Hallands län
                        Västra Götalands län    den 1 jan.-den 31 jan.

                        Skåne län               den 1 sept.-den 15 sept.
                                                och den 1 jan.-den 31 jan.

                        Övriga delar av landet
                        utom Gotlands län       den 16 nov.-den 31 jan.

22)
Rapphöna                Hela landet utom
                        Västernorrlands,
                        Jämtlands,
                        Västerbottens och
                        Norrbottens län         den 16 sept.-den 31 okt.

23)
Fasan                   Hela landet             den 1 okt.-den 31 jan.

24)
Morkulla                Dalarnas län
                        Gävleborgs län
                        Västernorrlands län
                        Jämtlands län
                        Västerbottens län
                        Norrbottens län         den 21 aug.-den 31 okt.

                        Övriga delar av landet  den 21 aug.-den 30 nov.

25)
Havstrut,
gråtrut
och fiskmås             Hela landet             den 1 aug.-den 31 mars

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 6.

26)
Ringduva                Värmlands län
                        Örebro län
                        Västmanlands län
                        Dalarnas län
                        Gävleborgs län
                        Västernorrlands län
                        Jämtlands län
                        Västerbottens län
                        Norrbottens län         den 1 aug.-den 31 okt.

                        Blekinge län
                        Skåne län
                        Hallands län            den 1 sept.-den 28 (29) feb.

                     Övriga delar av landet  den 16 aug.-den 31 dec.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 19.

27)
Björktrast
(snöskata)              Hela landet             den 1 aug.-den 31 mars

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.

28)
Nötskrika               Hela landet             den 16 juli-den 31 mars

29)
Kråka, kaja och skata   Västernorrlands län
                        Jämtlands län
                        Västerbottens län
                        Norrbottens län         den 16 juli-den 30 april

                        Övriga delar av landet  den 1 juli-den 15 april

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.

30)
Råka
Skåne län               Hallands län            den 1 aug.-den 28 (29) feb.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 7.
Förordning (2001:450).
 


Bilaga 2

Tider för jakt efter älg
 


Licensjakt efter älg och jakt efter älg inom älgskötselområde:
Den särskilda jakttiden skall, i fråga om licensområden som
avses i 33 § andra stycket och tredje stycket 2 jaktlagen
(1987:259) och älgskötselområden, av länsstyrelsen bestämmas
till en eller flera perioder som tillsammans omfattar minst 70
dagar. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen inom
licensområden som avses i 33 § andra stycket jaktlagen besluta
att under viss del av jakttiden jakt endast får bedrivas efter
vuxen älg av visst kön eller efter kalv. För områden som är
belägna i Jämtlands län på renbetesfjällen, i Västerbottens län
ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby samt i Norrbottens län
ovanför lappmarksgränsen får länsstyrelsen i respektive län
besluta om en jakttid som understiger 70 dagar om det behövs
med hänsyn till renskötseln eller snöförhållandena. För
licensområden som avses i 33 § tredje stycket 1 jaktlagen skall
jakttiden vara 5 dagar eller den kortare tid som länsstyrelsen
bestämmer. Områden som allmänheten brukar använda för
friluftsändamål kan undantas från jakt under sön- och helgdag
samt dag före sön- och helgdag. Beslut om den särskilda
jakttiden skall fattas efter hörande av viltvårdsnämnden.
Jakttiden skall ta sin början i:

Dalarnas län:                           första måndagen i september

Malungs kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, Älvdalens kommun
och de delar av Mora kommun som ligger norr om sjön Siljan och
de delar av kommunen som ligger norr om väg 45 väster om
tätorten Mora.

Gävleborgs län:

Ljusdals kommun, Ovanåkers
kommun, Hudiksvalls kommun och
Nordanstigs kommun

Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

Övriga delar av landet                  andra måndagen i oktober

Jakten efter älg får inte pågå efter den 28 (29) februari.

Jakten efter älgkalv: För jakt som sker utan licens och som
endast avser älgkalv skall jakttiden vara 5 dagar eller den
kortare tid som länsstyrelsen bestämmer. Jakttidens början
skall vara densamma som för licensjakten.

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 11. Förordning (2001:450)./Bilagan upphör att gälla U:2001-07-01/
Bilaga 3

Tider för jakt efter kronhjort
 


Skåne län

Inom kronhjortsområden skall länsstyrelsen, efter hörande av
viltvårdsnämnden, bestämma jakttiden till en eller flera
perioder under tiden den andra måndagen i oktober-den 31
januari.

På mark utanför kronhjortsområde får jakt bedrivas under tiden
den andra måndagen i oktober-den 31 januari.

Övriga delar av landet

Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden
den 16 oktober-den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram
till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind
och kalv och ske som smyg-eller vaktjakt.

På mark utanför kronhjortsskötselområde får årskalv jagas under
tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober
(enbart smyg- eller vaktjakt) och under tiden den 1-den 31
januari. (Förordning 2000:1216).


/Bilagan träder i kraft I:2001-07-01/
Bilaga 3

Tider för jakt efter kronhjort
 


Skåne län

Inom kronhjortsområden skall länsstyrelsen, efter hörande av
viltvårdsnämnden, bestämma jakttiden till en eller flera
perioder under tiden den andra måndagen i oktober-den 31
januari.

Övriga delar av landet

Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden
den 16 augusti-den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram
till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind
och kalv och ske som smyg-eller vaktjakt. Förordning (2001:451).
 


Bilaga 4

Jakt för att förebygga skador av vilt
 


1) /Upphör att gälla U:2001-07-01/
Sumpbäver, mårdhund, tvättbjörn,
wapitihjort, sikahjort,
vitsvanshjort, mufflonfår, frett,
vildkanin, mullvad, sorkar
(även bisam), lämlar, råttor,
skogsmöss, näbbmöss och husmus
får jagas                               den 1 juli-den 30 juni.

1) /Träder i kraft I:2001-07-01/
Sumpbäver, mårdhund, tvättbjörn,
wapitihjort, sikahjort,
vitsvanshjort, mufflonfår, frett,
vildkanin, mink, mullvad, sorkar
(även bisam), lämlar, råttor,
skogsmöss, näbbmöss, husmus och
amerikansk kopparand får jagas          den 1 juli-den 30 juni.

2) /Upphör att gälla U:2001-07-01/
Vildsvin, räv, mårdhund, grävling,
mård, iller, mink, hermelin,
vessla, ekorre, vildkanin, mullvad,
sorkar (även bisam),
lämlar, råttor, skogsmöss, husmus,
kråka, råka, kaja, skata,
tamduva (stadsduva), björktrast
(snöskata), gråsparv och
pilfink som kommer in på gård
eller i en trädgård och där kan
orsaka skada eller annan olägenhet
får jagas                               den 1 juli-den 30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid
bedriva jakt efter sådana djur

1. i en anläggning för att där
förhindra skada eller annan
olägenhet

2. på mark med jordbruksgrödor
eller som används till
yrkesmässig trädgårdsodling om
djuren där orsakar skada på
grödor och odling

3. om jakten sker på särskilt
uppdrag av den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter
inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

2) /Träder i kraft I:2001-07-01/
Vildsvin, räv, mårdhund, grävling,
mård, iller, mink, hermelin,
vessla, ekorre, vildkanin,
mullvad, sorkar (även bisam),
lämlar, råttor, skogsmöss, husmus,
kråka, råka, kaja, skata, tamduva
(stadsduva), björktrast (snöskata),
gråsparv och pilfink som kommer in
på gård eller i en trädgård och där
kan orsaka skada eller annan
olägenhet får jagas                     den 1 juli-den 30 juni.

Jakträttshavare får under samma
tid bedriva jakt efter sådana
djur samt korp, havstrut, gråtrut
och fiskmås

1. i en anläggning för att där
förhindra skada eller annan
olägenhet

2. på mark med jordbruksgrödor
eller som används till
yrkesmässig trädgårdsodling om
djuren där orsakar skada på
grödor och odling

3. om jakten sker på särskilt
uppdrag av den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter
inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

3)
Hare och vildkanin får jagas i
handelsträdgård, anläggning för
yrkesmässig fruktodling eller
plantskola, om det behövs för att
förhindra skador på träd eller
trädplantor                             den 1 jan.-den 15 april (hare)
                                        den 1 juli-den 30 juni (vildkanin)

4)
Är anläggningen inhägnad i
enlighet med de föreskrifter som
Naturvårdsverket meddelar är
jakt efter hare tillåten                den 1 juli-den 30 juni.

5)
Gråsparv och pilfink som orsakar
sanitär olägenhet i ladugårdar,
livsmedelslager eller andra
motsvarande anläggningar får jagas      den 1 juli-den 30 juni.

6) /Upphör att gälla U:2001-07-01/
Korp, havstrut, gråtrut, fiskmås
och skrattmås som orsakar
betydande skada eller uppträder
vid flygplatser får jagas               den 1 juli-den 30 juni.

6) /Träder i kraft I:2001-07-01/
Korp, havstrut, gråtrut, fiskmås
och skrattmås som uppträder
vid flygplatser får jagas               den 1 juli-den 30 juni.

7)
Årsunge av råka får jagas i Skåne
län om det behövs för att
förhindra sanitär olägenhet             den 10 maj-den 10 juni.

8) /Upphör att gälla U:2001-07-01/
Grävling som förekommer i vilthägn
samt rödräv och grävling som
förekommer tillfälligt på ö,
holme eller skär, samt årsunge av
rödräv får jagas, om det behövs med
hänsyn till viltvården                  den 1 juli-den 30 juni.

8) /Träder i kraft I:2001-07-01/
Grävling som förekommer i vilthägn
samt rödräv och grävling som
förekommer tillfälligt på ö,
holme eller skär, får jagas om det
behövs med hänsyn till viltvården       den 1 juli-den 30 juni.

9)
Rödräv och korp får jagas, om det
behövs för att skydda ungar
av tamdjur inom område för upp-
födning av tamdjur och i
renskötselområdets kalvningsland        den 1 juli-den 30 juni.

10)
Årsunge av grävling får jagas, om
det behövs för att tillgodose
lantbruket eller viltvården             den 1 juni-den 31 juli.

11) /Upphör att gälla U:2001-07-01/
Om länsstyrelsen inte föreskrivit
annat får älg som uppträder
vid odlade fält inom registrerat
älgskötselområde jagas om det
behövs för att förebygga skada          den 16 aug.-den särskilda
                                        älgjaktstidens början.

11) /Träder i kraft I:2001-07-01/
Om länsstyrelsen inte föreskrivit
annat får älg som uppträder
vid fält med oskördad gröda inom
registrerat älgskötselområde
jagas, om det behövs för att
förebygga skada                         den 16 aug.-den särskilda
                                        älgjaktstidens början.

12) /Upphör att gälla U:2001-07-01/
Sädgås som uppträder vid odlade
fält i Östergötlands och Örebro
län samt i Falköpings, Grästorps,
Lidköpings, Mariestads,
Skara, Skövde och Töreboda kommuner
i Västra Götalands län får
jagas om det behövs för att
förebygga skada                         den 1 sept.-den 31 okt.

12) /Träder i kraft I:2001-07-01/
Sädgås som uppträder vid fält med
oskördad gröda i Östergötlands och
Örebro län samt i Falköpings,
Grästorps, Lidköpings, Mariestads,
Skara, Skövde och Töreboda kommuner
i Västra Götalands län får jagas,
om det behövs för att förebygga
skada                                   den 1 sept.-den 31 okt.

13)
Sädgås som uppträder vid fält
besådda med höstgrödor i Blekinge
och Skåne län får jagas om det
behövs för att förebygga skada          den 1 jan.-den 15 mars.

14) /Upphör att gälla U:2001-07-01/
Grågås som uppträder vid odlade
fält får jagas i hela landet
utom Dalarnas, Gävleborgs, Väster-
norrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens
län om det behövs för att
förebygga skada                         den 20 juli-den 10 aug. (inlands-
                                        området) och den 20 juli-den 20
                                        aug. (kustområdet).

14)/Träder i kraft I:2001-07-01/
Grågås som uppträder vid fält
med oskördad gröda får jagas i
hela landet utom Dalarnas,
Gävleborgs, Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län, om det behövs
för att förebygga skada                 den 20 juli-den 10 aug. (inlands-
                                        området) och den 20 juli-den
                                        20 aug. (kustområdet).

15) /Upphör att gälla U:2001-07-01/
Om det behövs för att förebygga
skada, får kanadagås som
uppträder vid odlade fält jagas i

Gävleborgs,
Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län       den 20 juli-den 24 aug.

Övriga delar av landet                       den 20 juli-den 10
aug.

Kanadagås som uppträder vid fält
besådda med höstgrödor får
dessutom jagas i hela landet utom
Gävleborgs, Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län om det behövs för
att förebygga skada                     den 1 jan.-den 31 mars.

15) /Träder i kraft I:2001-07-01/
Om det behövs för att förebygga
skada, får kanadagås som
uppträder vid fält med oskördad
gröda eller som orsakar sanitär
olägenhet jagas                         den 1 juli-den 30 juni.

16)
Mink som förekommer på holme eller
skär eller inom område för
viltuppfödning, hönsgård, fisk-
eller kräftodling eller
liknande anläggning eller i anlagt
eller naturligt viltvatten
där särskilda åtgärder vidtagits
för andfåglar samt inom ett
avstånd av 200 meter från sådana
anläggningar får jagas                  den 1 juli-den 30 juni.

17)
Rödräv, grävling, hermelin, vessla,
iller och mård får jagas
inom område för viltuppfödning,
hönsgård eller liknande
anläggning samt inom ett avstånd
av 200 meter från sådana
anläggningar, om det behövs för
att förhindra skada inom
anläggningarna                          den 1 juli-den 30 juni.

18)
Koltrast och stare får jagas
inom trädgård eller annan
anläggning för yrkesmässig bär-
eller fruktodling samt inom ett
avstånd av 200 meter från sådana
anläggningar, om det behövs
för att förhindra skada inom
anläggningarna                          den 1 juli-den 30 sept.

19)
Ringduva som uppträder i flock
och som orsakar skada i
yrkesmässiga odlingar får jagas
i sådana odlingar i:

Blekinge, Skåne och Hallands län        den 1 mars-den 31 aug.

Värmlands, Örebro, Västmanlands,
Dalarnas, Gävleborgs,
Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län       den 1 maj-den 31 juli.

Övriga delar av landet                       den 1 maj-den 15 aug.

20)
Orsakas allvarlig skada eller
olägenhet av att en fågel byggt
bo i hus eller gård, får boet
samt ägg eller ungar avlägsnas
trots bestämmelserna om fredning.
Förordning (2001:451).
 

Bilaga 5 har upphävts genom förordning (1997:348).

/Träder i kraft I:2001-07-01/
Bilaga 5

Förbjudna medel och metoder för fångst och dödande
 


Icke-selektiva medel

Förbjudna medel eller metoder för fångst eller dödande av
fåglar

-  Användning av snaror, lim, krokar, bandspelare eller
   elektriska anordningar eller användning av blinda eller
   lemlästade levande fåglar som lockfåglar.

-  Användning av artificiella ljuskällor, speglar, anordningar
   för belysning av målet eller siktanordningar för mörkerskytte
   vari elektronisk bildförstärkare eller bildomvandlare ingår.

-  Användning av sprängämnen.

-  Användning av nät eller fällor eller användning av beten som
   innehåller gift eller bedövningsmedel.

-  Användning av halv- eller helautomatiska vapen med magasin
 som rymmer mer än två patroner.

Förbjudna medel eller metoder för fångst eller dödande av
däggdjur

-  Användning av blinda eller lemlästade djur som levande
   lockbete.

-  Användning av bandspelare.

-  Användning av elektriska eller elektroniska anordningar med
   förmåga att döda eller förlama.

-  Användning av artificiella ljuskällor.

-  Användning av speglar eller andra bländande anordningar.

-  Användning av anordningar för belysning av målet.

-  Användning av nattriktmedel med elektronisk bildförstärkare
   eller bildomvandlare.

-  Användning av sprängämnen.

-  Användning av nät med icke-selektivt utförande eller icke-
   selektiv användning av nät.

-  Användning av fällor med icke-selektivt utförande eller
   icke-selektiv användning av fällor.

-  Användning av gift eller beten som innehåller gift eller
   bedövningsmedel.

-  Gasning eller utrökning.

-  Användning av halv- eller helautomatiska vapen med
   magasinskapacitet som överstiger två patroner.

Transportmedel

Transportmedel från vilka fångst eller dödande av fåglar inte
får ske

-  Flygplan och motordrivna fordon.

-  Båtar som framförs med högre hastighet än fem kilometer i
   timmen.

Transportmedel från vilka fångst eller dödande av andra djur än
fåglar inte får ske

-  Flygplan.

-  Motorfordon i rörelse.
Förordning (2001:451).
 


Övergångsbestämmelser

1987:905

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs jaktstadgan (1938:279),
jakttidsförordningen (1976:432) och förordningen (1981:175) om
frilevande vildsvin samt breven den 8 juni 1951 och den 8
december 1967 ang. tillämpningen av 2 §  3 mom. jaktlagen
(om jakt å allmänt vatten).

2000:1216

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 a och 5 b §§
samt bilaga 1 och 2 den 1 juli 2001, i fråga om bilaga 3 den 1
mars 2001, i fråga om 50 och 52 f-52 h §§ den 1 januari 2002
och i övrigt den 1 januari 2001. Förordning (2001:450).

2. Erlagd jaktvårdsavgift för jaktåret 2000/2001 gäller som
viltvårdsavgift för samma tid.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut som
meddelats före ikraftträdandet.

 

[E-post]

[Startsida] [Jägaren] [Jakten ] [Djuren] [Nytt]

Uppdateret : den 16 november 2005 

(c) jaktsverige 2001